Instabilné vzduchové hmoty

Na začiatku leta 2014 sa opakovane vytvárala poveternostná situácia s rýchlym vývojom búrkovej oblačnosti v instabilnej vzduchovej hmote.

Priaznivé okolnosti, rýchle priehrievanie vzduchovej hmoty s nízko položenou hladinou nulovej izotermy, priali vertikálnemu rozvoju búrkových oblakov, ktorých vývoj často končil intenzívnym krátkym lejakom, či krupobitím.

Všetky situácie boli zachytené v lokalite Slnečnice (Bratislava – Petržalka)

2. máj 2014
8. máj 2014
12. máj 2014
13. máj 2014

IMG_9440

14. jún 2014
21. jún 2014