Zákryt Venuše Mesiacom v konjunkcii s Jupiterom

1. december 2008

Zákryt Venuše Mesiacom v tesnej konjunkcii s Jupiterom

Pozorovacie miesto: Budatínska 12, Bratislava – Petržalka