Kršlenica, Javorinka

11. apríl 2015
Trasa v mape je vyznačená fialovou farbou

Trasa v mape je vyznačená fialovou farbou

googlePhotosIcon50x50Fyzicky málo náročná, ale zato orientačne komplikovaná turistická trasa, čiastočne po turisticky značených trasách v krasovo najpríťažlivejšej časti Malých Karpát – prírodnej rezervácii Kršlenica a krasovej planine  Javorinka

Plavecký Mikuláš

Východiskovým bodom pre okružnú trasu je Plavecký Mikuláš od kostola, kde sa dá pohodlne zaparkovať. Turistickú trasu začínam po modroje značke, z ktorej sa čochvíľu odpojím na  žltú trasu smerujúcu po zadnej strane bralného masívu PR Kršlenica.

Pred dosiahnutím vrcholu (505 m.n.m.) je po ľavej strane suituovaná ostrá skala, z ktorej sú  pekné výhľady smerom na Plavecký hrad a “kamenné zuby” Kršlenice.

Výhľady na Plavecký hrad a zadnú stranu brala Kršlenica

Výhľady na Plavecký hrad a zadnú stenu brala Kršlenica

PR Kršlenica

Pohyb mimo turisticky značeného chodníka vrámci PR Kršlenica  s najvyšším stupňom ochrany je prísne zakázaný a preto sa na samotné bralo nevyberiem, ale príjemnou cestou po krasovej plošine budem obchádzať Mokrú dolinu.

Mokrá dolina je najdlhším údolím Plaveckého krasu (4,5 km). Má charakter prielomu a najmä v období skorej jari ukazuje svoju plnú krásu s výhľadmi na bralnatý relief.

Bralnaté úseky v krasovej doline Kršlenica

Bralnaté úseky v krasovej doline Kršlenica

Trasa pod sedlom Čierna skala pokračuje po červenej turistickej značke po horáreň Mon Repos. Tu schádzam z turistického chodníka do Mokrej doliny k potoku Libuša a po výraznom zráze pomedzi bralný terén vystúpim na protiľahlú planinu Javorinky.

Nepríjemnosťou na hrane hrebeňa je nepreniknuteľná húština omladiny, ktorú je potrebné obísť. Ani tu nie je nič neobvyklé, že sa v nej ukrýva lesná zver.

Cesta po planine nie je náročná a je možné  vybrať si niekoľko rôznych trás, či už po lesných cestách alebo po hrane krasovej doliny, ktorá ponúka výhľady na okolitý relief a bralnaté  útvary. Pohyb v teréne už nie je obmedzený na turistickú značku nakoľko PR Kršlenica končí na skalnom zráze krasovej doliny.  Intenzívna ťažba dreva pásovým holorubom je toho aktuálnym dôkazom.

Javorinka

Zvlnená planina v okolí hrebeňa Javorinka sa môže píšiť mnohými krasovými povrchovými javmi ako sú skalné terasy, závrty, krasové zárezy, diery, či jaskyne.

Jednu z nich – neznámu a v mape nevyznačenú je možné nájsť na dne závrtu a nesie hrdý názov “Ofrflané“.

Skalná terasa na planine Javorinka s výhľadom do Mokrej doliny

Skalná terasa na planine Javorinka s výhľadom do Mokrej doliny a hrebeňom Starý plášť

Túlaním po planine a skúmaním krasových útvarov sa postupne dostanem na vystupujúci hrebeň Javorinky, z ktorého sú krásne, takmer kruhové výhľady na hrebene Malých Karpát. Pocit pohody a bezpečia umocní “opevnený” poľovnícky posed, oplotená obora a voľný výhľad na planinu, po ktorej sa občas prebehne lesná zver.

Výhľady z hrebeňa Javorinka

Výhľady z hrebeňa Javorinka na Kršlenicu a Veterlín (v pozadí aj Záruby)

Cestu späť do Plaveckého Mikuláša je vhodné riešiť zostupom po hrane hrebeňa ponad krasovú dolinu tak, aby som mal množstvo rôznych výhľadov do Mokrej doliny.

Otvoriť galériu v Google+