Kršlenica

Čierna skala – Kršlenica

17. august 2014 Fotogaléria Turistický výstup na Čiernu skalu cez Kršlenicu Kršlenica – krasová dolina s vyvieračkou, jaskyňami a povrchovými krasovými javmi, ako aj zachovalé lesné spoločenstvá 4. vegetačného stupňa s výskytom chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a živočíchov.…